اکسپرس انتری کانادا در تاریخ 6 مارس برگزار شد و طی آن برای 3350 متقاضی دعوتنامه صادر شد تا آنها بتوانند برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه دهند و سپس اقامت دائم دریافت کنند. گفتنی است حد اقل امتیاز این پذیرش 454 بوده است. با این حساب، دولت کانادا از طریق سیستم اکسپرس انتری تا اینجای سال 17850 دعوتنامه جهت تقاضا صادر کرده است که نسبت به سال قبل حاکی از افزایش 6350 نفری است.

اکسپرس انتری - کارپیرا

کانادا با صدور 89800 دعوتنامه جهت تقاضا یا ITA رکورد شکنی کرد و دولت فدرال کانادا قراراست پا را از این هم فراتر نهاده و از طریق دسته های Federal Skilled Worker Class Federal Skilled Trades Class و Canadian Experience Class دعوتنامه های بیشتری صادر کند. متقاضیانی که واجد شرایط این دسته ها هستند وارد صف انتظار می شوند و بر حسب تحصیلات، دانش زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی و سابقه کار امتیازاتی را کسب می کنند. اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی نیز طی پذیرش های متوالی برای متقاضیانی که بیشترین امتیاز را دارند دعوتنامه صادر می کند.

حدنصاب امتیاز این پذیرش همانطور که قبلا گفتیم 454 بود که نسبت به آخرین پذیرش که در تاریخ 20 فوریه برگزار شد سه امتیاز کاهش داشت. همراهان گرامی حتما مستحضر هستند که اگر بین پذیرش ها فاصله ی زیاد بیفتد حد اقل امتیاز افزایش می یابد و اگر پذیرش ها با فواصل کوتاه برگزار شوند حد نصاب امتیاز کاهش می یابد. این کاهش هم احتمالا ناشی از فاصله کوتاه – تنها دو هفته ای– بین این پذیرش و پذیرش قبلی بوده است.